HASTU87 -kesäbiletys 10.7.2004

Opiskelimme Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, käyttäytymistieteiden laitoksella 
syksystä 1987 alkaen. Koulutusohjelmamme nimi tuolloin oli "kasvatusalan hallinnon, suunnittelun 
ja tutkimuksen koulutusohjelma".

Vietimme illan vanhoja muistellen ja hyvästä ruoasta nauttien ravintola Istanbulissa.
Loppuilta kului Tervahovin terassilla ja Newer Grow Old´in sisätiloissa.

Seuraava tapaamisemme voisi olla vaikkapa kesällä 2007...  Tapaamiseen osallistuivat seuraavat ystävät:

   
Marja-Liisa
Lehtiniemi
  Minna
Kauppi
  Maarit
Kopakka
marja-liisa.rantonen(ät)
kajaani.fi
minna.kauppi(ät)mps.fi maarit.kopakka(ät)kiiminki.fi
Kajaanin lukio
rehtori
  MPS-yhtiöt
henkilöstökonsultti
  Kiimingin kunta
koulukuraattori
"se on itsestä kiinni"   "Carpe Diem"   "positiivisuudessa on voimaa"

 

 ei kuvaa    
Anu
Nirhamo
  Taina
Kokko
  Sari
Kenttä
anu.nirhamo(ät)jao.fi taina.kokko(ät)laurea.fi sari.kentta(ät)kela.fi
J-kylän Ammattiopisto
opettaja
  Laurea AMK
lehtori
  KELA
apulaisjohtaja

"oppia ikä kaikki"
  "kunhan lapset kas-
vavat alan taas opis-
kella... ja teen sitä 
ja..."
  "eläköön Hermanni eli
hermeneutiikka!"

 

   
Johanna
Vähäsaari
  Raili
Karttunen
  Sirpa
Ukura
johanna.vahasaari(ät)
actiedotus.fi
raili.karttunen(ät)osakk.fi sirpa.ukura(ät)ouka.fi
AC-tiedotus
senior viestintäkon-
sultti
  OSAKK
suunnittelija
  Oulun kaupunki
talous- ja velkaneuvoja
"Tabac Original -sitä
ei koskaan tiedä..."
  "Carpe Diem"   "se mikä ei tapa, se vahvistaa"

 

Pekka
Laitinen
uukki(ät)luukku.com
Oulun kaupunki
opinto-ohjaaja
"ihmisellä on tässä 
avaruuvessa kusiaisen
valtuudet"